DİJİTAL SPEKTRAL MAMOGRAFİ

MEME KANSERİ VE RİSK FAKTÖRÜ

Günümüzde meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser türüdür. Dünya’ da her 8 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanmaktadır. Yapılan çalışmalarda meme kanserine yakalanma riskini arttırabilecek faktörler arasında aşırı kilo, yaş, ailede kanser öyküsü, ileri yaşta çocuk sahibi olma, fiziksel aktivite eksikliği, genetik etmenler, aşırı alkol kullanımı gibi etkenler sayılabilmektedir.

Meme kanseri tüm kanser türleri arasında ilk sıralarda bulunmakta ve erkan önlem alınmadığında olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.
 

MEME KANSERİNİN BELİRTİLERİ

Meme kanserinin en fazla görülen belirtisi, memede zamanla büyüyen bir kitlenin hissedilmesidir. Bununla birlikte memede görülen tahriş ve bozulmalar, meme başında içe doğru çekilmeler, meme ucunun hassaslaşması ve meme başından gelen akıntılar meme kanserinin en bilinen belirtileri arasındadır.

 

MEME KANSERİNDE ERKEN TANI VE TEŞHİSİN ÖNEMİ

Genel olarak ailesinde meme kanseri öyküsü olan hastaların daha fazla risk altında olduğu bilinse de, yapılan çalışmalarda, meme kanseri teşhisi koyulan hastaların yaklaşık %85’ inin ailesinde hiç meme kanseri olgusuna rastlanmadığı bilinmektedir.

Meme kanseri son zamanlarda toplumda kaygı verici bir şekilde yayılmasına rağmen, gelişen teknoloji, erken tanı ve tedavi yöntemleri ile %96 oranında önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık konumundadır.

Meme kanserinde erken teşhis, hastalığın ilerlemesi ve istenmeyen durumların engellenmesinde son derece önemlidir. Gelişmiş ülkelerde düzenli olarak mamografi yapılması, kadınlarda meme kanserine bağlı olarak ortaya çıkan istenmeyen durumların önüne geçmektedir. Amerikan Kanser Enstitüsü’ne göre 20’ li ve 30’ lu yaşlardaki kadınlar için 3 yılda bir klinik muayene, 40 yaşın üzerindeki kadınların ise yılda kez uzman doktor muayenesiyle birlikte mamografi çektirmesi önem taşımaktadır.

 

Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır
 

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

Meme kanserini tanı ve teşhisinde kullanılan en yaygın yöntem mamografidir. Mamografi, meme dokusunun radyasyon yardımıyla görüntülenmesini sağlayan bir tekniktir. Son yıllarda geliştirilen yeni nesil dijital sayesinde, analog mamografi cihazlarına göre çok daha net ve çok boyutlu görüntüler elde edilebilmektedir. Düşük doz radyasyonla hastanın sağlığını koruyarak, biyopsi gibi cerrahi tanı yöntemlerini en aza indirgeyen bu cihazlar, doktora da yüksek güven vererek en doğru teşhisi koymasına yardımcı olmaktır.

 

DİJİTAL SPEKTRAL MAMOGRAFİ

Afyonkarahisar’ da bulunan PARKHAYAT Hastanesi ile birlikte Türkiye’ de sadece 3 özel hastanede bulunan Dijital Spektral Mamografi ile elde edilen görüntülerde “Önemli Olanı Vurgulama” teknolojisi doktorların teşhis koymasında büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Dünyada 2 yıldan bu yana kullanılmaya başlanan “Önemli Olanı Vurgulama” teknolojisi sayesinde radyolojik görüntü alınması sonrasında, meme dokusunda görülmesi muhtemel, istenmeyen kitle, tümör gibi oluşumların, belirgin ve net bir şekilde ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir. Böylece dokuda bulunan ve diğer cihazlarla belirlenemeyen oluşumun niteliği, çoğu zaman biyopsi gibi cerrahi tanı yöntemlerine gerek kalmadan tespit edilebilmektedir.

 

DAHA GÜVENLİ TARAMA AVANTAJI

Görüntülerin tamamen dijital ortamda, çok boyutlu ve anlık olarak elde edilebilmesi, hem kolayca saklanabilmesine, hem de gerek duyulduğunda anlık bir şekilde tekrar ulaşılıp değerlendirilebilmesine olanak sağlayarak, hasta üzerinde defalarca ve gereksiz çekimle yapılmasının önüne geçmektedir.

Dijital Spektral Mamografi teknolojisiyle birlikte, çekim süresinin kısalığı ve elde edilen çok boyutlu görüntüler sayesinde, maruz kalınan radyasyon oranı, diğer cihazlara oranla önemli ölçüde düşmektedir. Çekimlerin diğer cihazlara oranla hızlı ve daha kısa sürede yapılması, hastalarda kanser taramasının daha güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirilmesine imkân tanımaktadır.

 

OPTİMUM SIKIŞTIRMA, DAHA AZ BASKI, DAHA AZ AĞRI

Dijital Spektral Mamografi teknolojisi sayesinde çok boyutlu ve net görüntülerin elde edilebilmesi, çekim sırasında uygulanan sıkıştırma ihtiyacını belli oranda azaltmaktadır. Bu bakımdan işlem, diğer cihazlarla yapılan oranla daha az sıkıştırmayla gerçekleştirilebilmekte, hasta konforu ve rahatlığı belirgin düzeyde artmaktadır.

 


ÇOKLU TARAMA UYGULAMALARI

Meme kanseri açısından yüksek risk grubuna giren kişilerde mamografi ve ultrason ile tam tanı konulamayan kitleler için Meme MR (EMAR) hasta tarama yöntemleri arasındadır.

Afyonkarahisar PARKHAYAT Hastanesinde bulunan GE Marka 1.5 Tesla MR cihazı ile ilaçlı/ilaçsız yüksek kalitede taramalar yapılarak kanserli memede ve diğer memede başka bir tümör oluşumunun varlığı araştırılmaktadır.

Kemoterapi ile küçültülen meme tümörlerinde ve meme protezi olan kişilerde de MR’ dan yararlanılmaktadır.

Kanser şüphesi taşıyan bir kitle belirlendiğinde bu taramalara ek olarak ultrason eşliğinde ince iğne biyopsisi de yapılabilmektedir.