Çerezler Hakkında

PARKHAYAT olarak web sitesi deneyiminizi iyileştirmek için yasal mevzuata uygun çerezler (cookies) kullanmaktayız. Sitemizde kalmanız halinde çerez erişimine izin vermiş sayılırsınız.

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Kalp,  güçlü kas yapısı ile dakikada ortalama 60-80 kez kasılan ve yaklaşık 4-6 litre oksijenden zengin kanı, besin maddelerini dolaşım sistemi içinde organlara pompalayan ve  hiç durmadan çalışan bir organdır. Birlikte çalıştığı en önemli sistem “damar sistemi” dir.  Kanı, toplardamar sistemi ile vücudumuzdan toplar, akciğerlere oksijenlenmesi için gönderir ve oksijenden zengin kanı tekrar vücudumuza atardamarlar aracılığıyla pompalar.  Kalp ve Damar Cerrahisi bölümü, kalp ve birlikte çalıştığı damar sistemini ilgilendiren hastalıkların (doğuştan veya sonradan oluşan)  ilaç veya ameliyat ile tedavisini gerçekleştiren tıbbi birimdir. Hem ülkemizde hem de dünyada, kalp ve damar hastalıkları ciddi ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Modern tıbbın sürekli ilerlemesi sayesinde pek çok hastalık erken teşhis ile kontrol altına alınmaktadır. Cerrahi işlem gerektiren kalp ve damar hastalıklarında, hastalarımızın tedavisi,  alanında uzman doktorlar tarafından yürütülmektedir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümündeki Ameliyatlar:

Koroner By-Pass Ameliyatı: Kalbi besleyen atardamarlara "koroner arter" adı verilir. Bu damarlarda oluşan darlık ve tıkanıklık kalp krizine (miyokard enfarktüsü) neden olmaktadır. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı, şişmanlık, stres, hareketsizlik ve ailesinde koroner arter hastalığı bulunan kişilerde gelişen hastalık yaşam kalitesini bozmaktadır. Kritik darlık veya tamamen tıkanmış koroner damarlara açık kalp ameliyatı ile koroner bypass işlemi uygulanmaktadır. Bypass ameliyatında, vücudun başka bir yerinden alınan damarlarla darlık gelişmiş veya tamamen tıkanmış koroner damarların daha ilerisine köprü oluşturularak kan akımı tekrar sağlanır.

Kalp Kapak Cerrahisi: Kalp kapakçıkları kalbin odacıkları arasında yer alan, kanın akış yönüne doğru açılıp daha sonra eski konumuna dönerek kanın geriye doğru kaçmasını önleyen yapılardır. Kalp kapakçıklarında ortaya çıkan ileri derecede yetersizlik veya ileri derecede daralma (romatizmal hastalık) nedeniyle ameliyat gerekmektedir. Kaakçıklarda oluşan hastalığa balı olarak (yetersizlik veya daralma) açık kalp ameliyatı ile kapakçıklar değiştirilmekte ya da tamir edilmektedir.

Kalp Tümörlerine Yönelik Cerrahî Girişimler: Kalp dışındaki organlardan sıçrayan ya da kalpten kaynaklanan iyi / kötü huylu kitlesel yapılara kalp tümörü denilmektedir. Genellikle rastlanan iyi huylu tümörlere miksoma, kötü huylu tümörlere ise anjiyosarkom ve rabdomiyosarkom adı verilir. Tümörlerin çıkarılmasına yönelik cerrahi girişimler, klasik yöntem dışında minimal invaziv denilen meme altından açılan minik kesiler yolu ile de yapılmaktadır.

Periferik Damar Cerrahisi: Kalp ve beyin dışında, vücuttaki diğer organlar ile dokuları besleyen atar damarlara periferik arter adı verilir. Bu damarlarda görülen darlık ve tıkanıklık sonucu oluşan hastalıklar, periferik bypass veya endarterektomi denilen cerrahi yöntemler ile tedavi edilmektedir. Periferik bypass ameliyatlarında vücudun başka bir alanından toplardamar ya da yapay damar kullanılmaktadır. Bypass yapılamayacak kadar ileri derecede damar sertliği olan hastalarda bazen damar içindeki sertleşmiş, kireçli plak damar duvarından soyularak çıkarılmakta, damarın içi temizlenmektedir. Bu işlem 'endarterektomi' olarak bilinir. Damarın içi temizlendikten sonra açılan bölge hastanın kendi toplardamarı ya da suni bir damar ile yama yapılarak kapatılır. Periferik damar hastalıklarında açık cerrahi yöntem dışında kapalı, endovasküler yöntemler kullanılarak da tedavi seçenekleri mevcuttrur.

Minimal İnvaziv KVC: Minimal invaziv kalp damar cerrahisi, operasyonlarda küçük kesilerin kullanıldığı ve hızlı iyileşme sağlayan ameliyat yöntemidir. Bu tür operasyonlarda travma, kan kaybı, operasyon sonrası ağrı ve enfeksiyon riski daha azdır. İyileşme süresinn daha hızlı olması ve daha iyi bir kozmetik görünüş sağlaması avantajlarıdır.

Küçük Kesiler ile By-Pass İçin Damar Çıkarma: By-pass ameliyatlarında kullanılacak olan damarlar hastanın bacak ya da kol gibi vücudun başka alanlarından alınmaktadır. Klasik yöntemde büyük kesiler ile damar alınırken, endoskopik yöntem ile küçük kesiler yardımıyla da damarlar alınmaktadır.

Sol Ventrikül Anevrizma Tamirleri: Kalbin sol karıncık (ventrikül) bölgesindeki kalp kasının herhangi bir bölümünde kalp krizi sonrasında oluşan balon şeklindeki genişlemeye sol ventrikül anevrizması adı verilir. Genişleyen, anevrizma gelien bölgedeki kap kası kasılamaz ve kan pompalama işlemine katkı sağlayamaz. Anevrizma içinde pıhtı gelişebilir, ritim bozukluklarına ve kalp yetmezliğine neden olabilir. Oluşan pıhtının beyine atması sonucu felç de gelişebilir. Anevrizma,  oluştuğu bölge ve boyutlarına göre farklı teknikler kullanılarak düzeltilebilir.

Aort Anevrizması Ameliyatları: Kalpten çıkan ve vücuda temiz kanı dağıtan ana atardamara 'Aort' adı verilir. Aort damarı kalpten çıktıktan sonra seyri boyunca farklı isimlerle adlandırılır. Kalpten çıktıktan sonraki bölmüne çıkan (asendan) aorta, devamında kavis yaptığı alana ise arkus aorta, göğüs boşluğu içindeki kısmına inen (descendan) aorta ve karın içindeki bölümüne ise abdominal aorta denilmektedir. Aort damarının bu bölgelerinde kese şeklinde anormal genişlemeler meydana gelebilir. Anevrizma adı verilen bu rahatsızlıklar yakından takip edilmeli, büyüme gösteren veya yırtılma tehlikesi olan hastalar cerrahi olarak tedavi edilmelidir.

Koroner Anjiyografi: Kalbi besleyen koroner damarların kontrast madde verilerek görüntülenmesi işlemidir. Kasık ya da el bileğindeki atardamarlardan özel kateterler ile girilerek işlem gerçekleştirilir.

 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KADROMUZ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

PARKHAYAT Afyon Hastanesi

OP. DR. ERDİNÇ NASERİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

PARKHAYAT Kütahya Hastanesi

Doç. DR. AHMET ÇALIŞKAN