Çerezler Hakkında

PARKHAYAT olarak web sitesi deneyiminizi iyileştirmek için yasal mevzuata uygun çerezler (cookies) kullanmaktayız. Sitemizde kalmanız halinde çerez erişimine izin vermiş sayılırsınız.

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Göğüs hastalıkları, akciğer ve solunum sisteminde oluşan hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen  bilim dalıdır.   Astım, alerjik hastalıklar, bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, zatürre, tüberküloz, akciğer embolisi, kronik öksürük, akciğer kanseri, uyku sırasında oluşan solunum bozuklukları, sigara bağımlılığına bağlı olarak gelişen hastalıklar gibi pek çok rahatsızlık tedavi edilir.  Göğüs hastalıkları hekimleri, tedaviler  sürecinde  multidisipliner yaklaşım ile çalışarak, gerekli durumlarda diğer birimler ile konsülte haldedirler.

Tanı ve tedavi için gerekli olduğunda, ileri radyolojik görüntüleme tetkikleri, laboratuvar testleri, solunum fonksiyon laboratuvarında yapılan zorlu vital kapasite testi, difüzyon testi gibi pek çok farklı teknik kullanılır. Göğüs hastalıkları ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisini yapan uzman hekimler, sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemleri hakkında da hastalarına yardımcı olmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Bölümünde Hangi Hastalıkların Tanı ve Tedavisi Yapılır?
Göğüs Hastalıklarında, solunuma ve akciğere bağlı olarak gelişen hastalıkların tanı ve tedavisi yapılır. Hastalar, bölümün uzman hekimleri tarafından gerektiğinde ayaktan takip ile ya da yatarak tedavi edilir. Göğüs hastalıkları arasında yer alan solunum sistemi sorunlarının tanısı için, laboratuvar ve radyolojik tetkiklerden yararlanan hekimler, bölüm laboratuvarları arasında yer alan solunum fonksiyon laboratuvarında, ağız içi basınç ölçümleri, akciğer volüm testleri, difüzyon testi, reversibilite testi, yavaş vital kapasite testi ve zorlu vital kapasite testi gibi pek çok tanı amaçlı girişimlerde bulunur. Alerjik nedenlerden oluşan rahatsızlıklarda cilt testi uygulaması gibi yöntemler için diğer bölüm hekimleri ile koordineli olarak çalışır. Solunuma bağlı olarak gelişen uyku bozukluklarının tanı ve tedavisi için uyku laboratuvarı ve ayrıca ileri görüntüleme hizmetlerinin verildiği bronkoskopi ünitesinde de göğüs hastalıkları uzman hekimleri, hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), amfizem ve kronik bronşiti kapsayan bir rahatsızlıktır. Bireyin hayat kalitesini azaltan ve günlük aktiviteleri esnasında bile solunum güçlüğü yaşamasına neden olan bu hastalık aynı zamanda öksürük ve balgamlı seyreden ilerleyici kronik bir hastalıktır.

Akciğer Kanseri, akciğer hücrelerinin kontrolsüz ve hızla çoğalması sonucu oluşur. Kanlı balgam, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetlerine neden olan hastalığın tedavisinde kemoterapi, ışın tedavisi, immunoterapi ile ameliyat yöntemleri kullanılır.

Astım ve Alerjik Akciğer Hastalıkları, ile alerjinin doğal bir bağlantısı mevcuttur. Bağışıklık sisteminin tehdit olarak gördüğü herhangi bir alerjenin vücuda girmesi sonucu solunum yollarında daralma, mukus yapımında artış, öksürük ve hırıltı karşımıza çıkar.

Kronik Öksürükler,  3 haftadan daha uzun süren, uyku kalitesini düşüren, halsizliğe yol açan ve kişinin hayat kalitesini azaltan öksürüklerdir. Sıklıkla daha ciddi bir hastalığın belirtisi olabilen kronik öksürüklerin sebebi belirlenmeli ve tedavisi bekletmeden yapılmalıdır.

Zatürre (Pnömoni) akciğerlerde bakteri, virüs ya da mantar nedeniyle enfeksiyon gelişmesi zatürre (pnömoni) olarak bilinir. Oluşan enfeksiyon, alveol adı verilen hava dolu keselere dolar ve nefes almada güçlük başlar. Ateş, öksürük, terleme, göğüs ağrısı, titreme ve hatta nefes darlığı ile kendini gösteren zatürrenin zaman kaybetmeden tedavi edilmesi gerekir.

Akciğer Sönmesi (Pnömotoraks) başka bir hastalığın sonucu olarak ya da tıbbî müdahale esnasında ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda sebepsiz yere oluştuğu da gözlenmektedir. Göğüs ağrısı, öksürük ve nefes darlığı belirtileri veren hastalığın acilen tedavi edilmesi gerekir.

Akciğer embolisi (Pulmoner emboli), vücudun farklı alanlarında oluşan ve kan yolu ile akciğere kadar ulaşabilen kan pıhtısı, başta akciğer atar damarı olmak üzere diğer damarları da tıkayabilir. Göğüs ağrısı, terleme, çarpıntı, kanlı balgam ve nefes darlığı belirtileri gösterir.

Sarkoidoz, bağışıklık sisteminin anormal çalışmasından kaynaklanan, kalp, karaciğer, dalak, beyin, göz, lenf düğümleri ile özellikle akciğeri etkileyen sistemik bir hastalıktır. Bulaşıcı olmayan bu hastalığın tam olarak nedeni belli değildir. Hastalığın teşhisi için kan ve idrar tahlillerinin yapılması , akciğer röntgeni ve akciğer tomografisi gerekir.

Plörezi, akciğer zarları arasındaki boşluğun çeşitli nedenler ile olması gerekenden fazla sıvı ile dolmasıdır. Plörezi, başlı başına bir hastalık olmasından çok, farklı bir hastalık belirtisi olarak kabul edilmelidir. Verem, akciğer kanseri, akciğer zarı kanseri, akciğer apsesi ile zatürre gibi hastalıklar sıvı birikimine sebep olabilir.

Sigara ile İlgili Hastalıklar ve Bırakma Yöntemleri: Sigaranın insan sağlığına olan pek çok etkisi olsa da en ciddi sonuçların görüldüğü başlıca alan göğüs bölgesidir. Bu nedenle göğüs hastalıkları biriminde sigara kaynaklı oluşan hastalıkların tedavisi yapılmaktadır. Öte yandan sigara bağımlılığı olan bireyler için sigara bırakma yöntemleri anlatılmakta ve kişi kabul ettiği taktirde tedavi için süreç başlatılmaktadır.

Uyku Apnesi, uyku esnasında solunumun durması anlamına gelir. Gündüz artan uykululuk hali ve horlama gibi belirtiler uyku bozukluklarının sık görülen belirtisidir. Kesin tanı için hasta, uyku laboratuarında bir gece değerlendirilir. Bu esnada solunum eforu, uyku evreleri, hava akımı, elektrokardiyografi, elektroensefalografi, elektromiyografi, arousal ve oksijen satürasyonu ögeleri kayıt altına alınır. Böylece apne olup olmadığı, varsa sıklığı, ne kadar sürdüğü ve apnenin genel vücut fonksiyonlarına olan etkisi değerlendirilmiş olmaktadır.

Bronkoskopi Ünitesi ve Uyku Laboratuvarı:
Ucunda ışık kaynağı ve optik görüntüleme cihazı bulunan bronkoskopi cihazı ile solunum yolları detaylı ve direkt olarak incelenebilir. Bu ünitede yer alan bronkoskopi cihazı ile çoğunlukla kanlı balgam çıkaran, balgamında tümör hücresi bulunan, akciğer grafisi ya da tomografisinde anormallik bulunan, kanser şüphesi olan, nedeni henüz saptanamamış öksürük şikayeti olan ve nefes borusuna yabancı cisim kaçan hastaların görsel olarak incelenmesi yapılır.

Uyku laboratuvarında ise;  horlama, uykuda nefesin kesilmesi ve uyku apnesi gibi şikayetlerin sebebi araştırılır. Hastaların bir gece süreyle, özel olarak hazırlamış uyku odasında uyuması ve bu süre zarfında, kamera ve bilgisayara bağlı elektrotlar aracılığıyla sürekli olarak hastaya ait verilerin kaydedilmesi sonucu elde edilen bilgiler ışığında hastanın değerlendirilmesi yapılır.

GÖĞÜS HASTALIKLARI KADROMUZ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

PARKHAYAT Afyon Hastanesi

UZM. DR. MELTEM GÜRSOY

GÖĞÜS HASTALIKLARI

PARKHAYAT Akşehir Hastanesi

UZM. DR. GÜLTEN EMEL TAŞ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

PARKHAYAT Kütahya Hastanesi

UZM. DR. MERVE NİZAM ŞAHİN