Çerezler Hakkında

PARKHAYAT olarak web sitesi deneyiminizi iyileştirmek için yasal mevzuata uygun çerezler (cookies) kullanmaktayız. Sitemizde kalmanız halinde çerez erişimine izin vermiş sayılırsınız.

BEYİN ve SİNİR CERRAHİSİ

Beyin ve sinir hastalıkları (Nöroşirürji);  bel ve boyun fıtığı başta olmak üzere, kafa ve omurilik yaralanmaları, beyin damar tıkanıklıkları ve beyin kanamaları, beyni ve omuriliği besleyen damarlarda oluşan anevrizma  (baloncuklaşma), beyin ve omurilik dokusundan kaynaklanan ya da bu dokulara baskı yapan tümörlerin  tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Nöron ve şirürji kelimelerinden türetilen nöroşirürjinin sözlük anlamı "sinir sistemi yaralarını iyi eden"dir. Beyin ve sinir hastalıkları kliniğinde hem yetişkin hem de çocuk hasta gruplarında görülen hastalıkların tanı ve tedavisi yapılır. Nöroloji, nöroradyoloji, nöroanestezi bölümleri ile birlikte çalışılarak gerekli tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanır.

Beyin cerrahisinde sıklıkla karşılaşılan hastalıklar ve müdahale gerektiren durumlar şöyle sıralanabilir:

 • Çeşitli nedenlerden dolayı beyin damar tıkanıklığına bağlı olarak inme ve felç
 • Beyin damarında baloncuk şeklinde ortaya çıkan, bazı durumlarda kanamanın da eşlik ettiği hayati risk taşıyan anevrizmalar
 • Beyin dokusu ve zarında oluşan beyin kanaması
 • Karotis (şah damarı)  tıkanıklığı ya da daralması  (karotis stenozu)
 • Beyin ve omurilikte yer alan tümörler
 • Kaza ve yaralanmaların sebep olduğu travmatik durumlar
 • Bel ve boyun fıtığı
 • Pediatrik diğer bir deyişle çocuk hastalarda bulunan tümör ve damar hastalıkları
 • Parkinson ve benzeri hastalar için beyin pili uygulamaları

Beyin Kanamaları:

Beyin kanaması, beyindeki atardamar duvarının yırtılması ve beyin dokusuna doğru sızan kanın bu bölgede ödem, doku hasarı ve basıya  yol açması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Herhangi bir kaza, darbe, yaralanma vb. durumlara bağlı olarak ya da kendiliğinden ortaya çıkabilen beyin kanamaları, acil müdahale gerektiren bir hastalıktır. Genellikle ameliyat gerektiren beyin kanamaları vakalarının tedavisinde hastanelerin veya diğer sağlık kuruluşlarının beyin ve sinir cerrahisi biriminin müdahalesi gerekmektedir.

Beyin Tümörleri:

Tümörler, iyi (bening)  veya kötü (malign)  huylu olabilen vücudun çeşitli yerlerinde baş gösterebilen bir kitlelerdir. Tümörlerin kötü huylu olanları “kanser” adıyla bilinmektedir. Beyinde oluşan tümörler  kişide “bulantı, kusma, denge problemleri, unutkanlık, bayılma, görme bozuklukları (çift görme vb.), kol ve bacaklarda hissizlik” gibi semptomlar görülmesine sebep olmakta ve bu belirtiler kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu şikayetleri yaşayan kişilerin beyin ve sinir cerrahisi birimine başvurması gerekmektedir.

Omurga Rahatsızlıkları:

Eklem- kas ağrıları, eğrilik, tümörler, lezyonlar, kamburluk (kifoz), skolyoz ve omurga bölgesinde gelişen enfeksiyonlar omurga rahatsızlıklarındandır. Yaşa bağlı olarak ortaya çıkabilen omurga hastalıkları herhangi bir kaza, darbe veya yaralanma gibi bir travma sonucu da yaşanabilmektedir. Bu tip hastalıklar kronik ağrılara, uyuşma hislerine sebep olmakta ve kişilerin hareket kabiliyetini olumsuz etkileyebilmektedir.

İnme:

İnme, beyne giden kan akışının durması sonucu vücutta “kol ve bacakta güçsüzlük, şiddetli ve ani baş ağrısı, denge kaybı, konuşma ve anlama güçlüğü” gibi belirtiler görülmesi durumudur. Beyne giden kan akışı engellenir ya da tamamen durursa beyinde hücre ölümü başlar. Buna bağlı olarak beyin hasarlanması meydana gelebileceği gibi, hayatı da ciddi bir şekilde tehlikeye sokar. İskemik ve hemorajik olmak üzere iki farklı türü bulunur. İskemik inmeye sebep olan kan pıhtısı iken, hemorajik inme beyni besleyen damarların birinde yüksek tansiyona bağlı patlama sonucu beynin hasarlanması ile oluşan durumdur. Bunlara ek olarak geçici iskemik atak, beyne giden kan akışının geçici olarak kesintiye uğraması sonucu meydana gelen inme türüdür. Belirtileri uzun süreye yayılmaz ve genellikle aniden gelişir. Uyuşukluk, yorgunluk, yüzün bir kısmında hareketsizlik ya da kayma, baş dönmesi, konuşma ve anlama güçlüğü, şiddetli baş ağrıları görülebilir. Sigara ve alkol kullanımı, yüksek tansiyon, obezite, yüksek kolesterol ve diyabet inme nedenleri arasında yer alır. İnmenin sebebine bağlı olarak tedavi şekli de değişiklik gösterir. İlaçla veya cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. Sonu ölüme kadar varabilecek derecede ciddi bir hastalık olan inme, tedavisi ertelenmemesi gereken bir hastalıktır.

Travmalar:

Travma, dış etkenler sonucu oluşan doku ve organ hasarıdır. Omurilik travmaları, omurganın içinde bulunan sinir dokusunun yaralanması durumuna verilen genel isimdir. Spor kaynaklı, trafik kazaları, yüksekten düşme, silahlı yaralanmalar gibi olaylar sonrasında görülebilir. Omurganın yaralanması durumunda duyu ve hareket kayıpları yaşanabilir. Tanı için radyolojik görüntülemelerin kullanıldığı omurga travmaları, beyin cerrahları tarafından cerrahi yöntemle tedavi edilir. Omurganın maruz kaldığı şiddete bağlı olarak kullanılan cerrahi yöntem değişiklik gösterebilir. Kafa travmaları ise omurga travmalarına benzer sebeplerle ortaya çıkar. Kafa travmalarında da tanı hızlı ve etkin olmalıdır. Sıklıkla tanıda radyolojik görüntülemelerden faydalanılır. Öncelikle darbe alındığı an oluşan hasar incelenir. İkincil olarak travma sonrası gelişebilecek zedelenmeler değerlendirilir. Travmanın verdiği hasara bağlı olarak beyin cerrahı hastayı değerlendirdikten sonra gerekli tedaviyi uygular.

Çocukluk Çağı Beyin ve Sinir Hastalıkları:

Beyin ve sinir cerrahisi birimi çocukluk döneminde ortaya çıkan beyin ve sinir hastalıklarıyla da ilgilenmektedir. Pediatrik nöroşirürji, anne karnından 18 yaşa kadar görülen beyin ve sinir hastalıklarını kapsayan bu vakalar  şöyle sıralanmaktadır:

 • Doğumsal beyin kanamaları
 • Doğumsal sinir sistemi bozuklukları
 • Beyin omurilik sıvısındaki artış
 • Omurga şekil bozuklukları
 • Kafa ve omurilik yaralanmaları
 • Omurilik ve damarsal hastalıklar
 • Kafatası şekil bozuklukları
 • Omurilik kapanma defektleri
 • Beyin ve omurilik tümörleri
 • Beyinde su toplanması
 • Epilepsi ve diğer hareket bozuklukları

 

BEYİN ve SİNİR CERRAHİSİ KADROMUZ

BEYİN ve SİNİR CERRAHİSİ

PARKHAYAT Afyon Hastanesi

OP. DR. CELAL ÖZBEK ÇAKIR

BEYİN ve SİNİR CERRAHİSİ

PARKHAYAT Akşehir Hastanesi

OP. DR. GÖNÜL AYDIN

BEYİN ve SİNİR CERRAHİSİ

PARKHAYAT Kütahya Hastanesi

OP. DR. REŞAT UYAR